Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten haen paperilomakkeella?

Iltapäivätoimintaan voi hakea Wilman lisäksi myös paperilomakkeella. Lomakkeen voit tulostaa iltapäivätoiminnan verkkosivuilta 민기 많이. Sen voi myös tilata soittamalla numeroon 09 816 52029, ja niitä saa koulusta tai iltapäiväkerhosta.Lomake palautetaan osoitteeseen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö/ Tukipalveluiden vastuualue, PL 31, 02070 Espoon Kaupunki origin pro 8.0 다운로드. Huomaa, että paperihakemuksen on oltava PERILLÄ hakuajan loppuun 4.5. klo 15:45 mennessä!

Mistä hakukaavake löytyy Wilmassa?
Hakulomake löytyy Hakemukset ja päätökset- välilehdeltä, jonka oikeassa kulmassa reunassa on valinta “Tee uusi hakemus” Americas Joongang Ilbo.

Tuleeko Wilmassa viesti, että hakemus on mennyt eteenpäin Download The Rivatuner?
Kun hakemus on tallentunut, näkyy ruudulla ponnahdusikkuna ” Hakemuksen tiedot on tallennettu onnistuneesti.” Tehdyn hakemuksen näkee myös Hakemukset ja päätökset- välilehdellä 원피스 오프닝.

Vaikuttaako ilmoittautumisjärjestys paikan saamiseen?
Ei vaikuta. Muista vain ilmoittautua hakuajan puitteissa!

Miten iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kesken toiminta vuoden 물리 트래커?
Iltapäivätoimintapaikan voi irtisanoa palauttamalla irtisanoutumisilmoituksen (saatavilla Espoon kaupungin iltapäivätoiminnan nettisivuilta), tai lähettämällä kerhomeiliin vapaamuotoisen ilmoituksen frep 다운로드.

Irtisanoutumisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Esim. 8.2. tehty muutos tulee voimaan 1.4.

Voiko hakuajan jälkeen hakea iltapäivätoimintaan Download Shinhan Child?
Voi hakea, Wilman kautta tai paperilomakkeella. Hakemukset käsitellään kuukausittain elokuusta alkaen. Paikka osoitetaan mikäli niitä on vielä jäljellä 매거진 다운로드.

Saako iltapäiväkerhosta kuljetusta?
Mikäli oppilaalle on myönnetty koulumatkaetuus, kuljetus järjestetään koulupäivän päätyttyä.Oppilaan huoltajat huolehtivat lapsen kotimatkasta iltapäivätoiminnan jälkeen Download the Japanese language pack.

Voinko hakea iltapäiväkerhopaikkaa kesken lukuvuoden?

Paikkaa voi hakea koko lukuvuoden ajan, jolloin paikat osoitetaan jos niitä on keväällä tehdyn ensisijaisen haun jälkeen jäljellä. Paikkaa haetaan Wilmassa tai paperilomakkeella, joka lähetetään kaupungille. Kaupunki käsittelee saapuneet hakemukset kuukausittain.

Miten paljon iltapäivätoiminta maksaa? 

Lakisääteisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat seuraavat ja kaikille Espoon kaupungin kanssa yhteistyötä tekevien kerhojen osalta yhteneväiset:

–       kokoaikainen toiminta klo 17 asti 140€/kk

–       osa-aikainen toiminta klo 15 asti 80€/kk

Voiko asiakasmaksuista saada huojennusta tai vapautuksen?

Kyllä, jos Espoon asettamat kriteerit täyttyvät. Maksuhuojennus/vapautuskaavakkeet tulee täyttää mahdollisimman pian ja lähettää Espoolle hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa asuvien henkilöiden tulot. Huojennusta tai vapautusta ei voi saada enää lukuvuoden jälkeen takautuvasti, vaan hakemukset pitää jättää määräaikoihin mennessä. Ohjaajat auttavat kaavakkeiden täytössä tarpeen mukaan. Maksun perimättäjättämisestä tai alentamisesta saa lisätietoa palveluntuottajalta tai suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä puh. 09 816 52029.

Hakuohjeet ja hakemuskaavakeet alla olevista linkeistä:

Tietoa asiakasmaksun huojennuksesta

Hakemus asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta 

Yrittäjien tuloselvitys 

Is it possible to get reduction from the client fee?

Yes, if the criteria set by city of Espoo is met. The application forms must be fulfilled as soon as possible and sent to city of Espoo (address is in the application form). Incomes that are considered consist the people living in the same household. The reduction or non-collection of client fee can not be assigned after the school year and the forms must be submitted before deadlines. Below are the instruction and application form links. If needed, ask for help filling out the forms from our instructors.

Below are the instructions and application form:

Instructions for fee reduction or non-collection

Application form for non-collection or reduction of client fee

Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Kim Wollsteniin joko puhelimitse tai meilitse (ks. yhteystiedot).

 

Top