Hakeminen ja hinta – HELSINKI

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1- ja 2-luokkalaiset sekä kaikkien luokka-asteiden erityistä tukea tarvitsevat lapset. Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomakkeita toimintaan saa kouluista sekä internetistä hakuajan alkaessa. Hakulomakkeita saa myös kaikista iltapäivätoiminnan toimintapaikoista. Linkit pdf- ja word- muotoisiin hakulomakkeisiin:  

Hakulomake iltapäivätoimintaan

Hakulomake-2019-2020-iltapäivätoimintaan.doc

Lukuvuoden 2019–2020 toimintaan hakeminen: 

Hakulomake toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti haetaan. Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 28.6.2019 mennessä. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan.

Kesän aikana hakemuslomakkeet toimitetaan postitse osoitteeseen alla olevaan osoitteeseen. Nämä hakemukset käsitellään kaupungin toimesta elokuun alussa ja päätös iltapäivätoiminnan paikasta pyritään toimittamaan mahdollisimman pian.

Tiina Ytembe Ngatcha / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

PL 51300

00099 Helsingin kaupunki

ASIAKASMAKSUT (sisältää välipalan ja vakuutukset)

  • 100 e/kk, jos toiminta päättyy klo 16.00
  • 120 e/kk, jos toiminta päättyy klo 17.00

Asiakasmaksuihin liittyvää tietoa sekä ohjeet maksuhuojennuksen hakemiseen:

Asiakasmaksu ja maksuhuojennuksen hakuohjeet