Matinlahti

Ajatuksia kaveruudesta syksyltä 2018

Ajatuksia kaveruudesta

Matinkylän liikunnallinen iltapäiväkerho toimii kahdessa paikassa: suomenkieliset lapset Matinlahden koululla, ruotsinkieliset lapset Matinkylän jäähallilla (ks välilehti Mattliden – Sport eftis) hd tune pro 다운로드.

Kerho on avoinna jokaisena arkipäivänä (jolloin on koulua) aina koulun loppumisesta klo 17:00 asti.

Liikunnallisessa iltapäiväkerhossa ulkoillaan, tehdään ohjattuna läksyt, askarrellaan, piirretään, leikitään, levätään ja pelataan 페이트 그랜드 오더. Iltapäivään sisältyy kevyt, ohjattu liikunnallinen osuus joka päivä. Silloin opetellaan ja pelataan eri pallopelejä, leikitään liikunnallisia leikkejä, luistellaan, yleisurheillaan jne vmnetui.dll 다운로드. Liikunta ei ole raskasta eikä lapsilla tarvitse olla minkään tasoista liikunnallista taustaa.

Läksyjenteon, rauhoittumisen, välipalan ja vapaan oleskelun lisäksi iltapäivään sisältyy kevyt liikunnallinen osuus useana päivänä viikossa 자바 http. Silloin opetellaan ja pelataan eri pallopelejä, leikitään liikunnallisia pelejä ja leikkejä sekä liikutaan kaudelle ominaisissa muodoissa ulkoillen paljon 제이슨 본 자막. Liikunta ei ole raskasta eikä ketään lasta luonnollisesti pakoteta liikkumaan. Liikunnassa ei ole vakavaa kilpailua eikä vertaamista muihin lapsiin, vaan se on lapsilähtöistä, hauskaa ja yhteisöllistä. Lisäksi muut iltapäivän arjen tekemisen ohjatut teemat, kuten käden taidot, musiikki, ilmaisutaito, lukupiirit sekä erilaiset projektit ja lähialueiden retket kuuluvat toimintaan.  Lapsille jää päivittäin aikaa myös omaehtoiseen leikkiin ja vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa Download NetFramework 4.0.

Yhteisöllinen tekeminen liikunnassa ja muussakin toiminnassa tukee kaikkien lasten sosiaalista kehitystä. Kiusaaminen on kerhotoiminnassa erityisen huomion kohteena ja siihen puututaan välittömästi ja ennakoivasti 스타워즈 게임.

Päiväohjelma:

–       n.12-13.30  Läksyjen teko & rauhoittuminen koulupäivästä.IMG_2203

–       n.13-14  Terveellinen välipala, ulkoilua

–       n.14-15  Toiminnallinen osuus (liikuntaa, musiikkirentoutusta, askartelua, retkiä lähialueille yms.)

–       n.15-17  Ulkoilu, läksyjen teko, kädentaidot, pelit, kotiinlähtö

Päivärytmi on viitteellinen ja muokkautuu lukujärjestysten sekä kotiin saatujen läksyjen mukaan Africa TV. Pyrimme ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon jokaisen lapsen mahdolliset erityistarpeet esim. levon tai ulkoilun suhteen.

Välipala tuotetaan Espoon kaupungin päätöksellä kaikissa ostopalvelun iltapäivätoiminnan toimipaikoissa Espoo Cateringin toimesta 런던필드.

Mustavaloteatteria sirkuskerhossa

Top