Mattliden – Sport eftis

Ansökningstiden till eftis för läsåret 2020-2021 är 8.1 – 27.4.2020.

Ansökan görs via webbtjänsten Wilma 웹 스토어. Du hittar ansökningsblanketten under fliken “Ansökningar och beslut”. Mera information här

Verksamhetstid och deltagaravgift
Läsåret 2020-2021:
deltid (till kl. 15.00) 80 euro per månad
heltid (till kl. 17.00) 140 euro per månad

Sporteftis utrymmen ligger på Irisvikens sida av gamla ishallen Download the Pro-Japanese Dictionary. Dessutom har vi tillstånd till mötesrum i träningshallens andra våning. Eftisledarna kommunicerar med barnen på svenska. Huvudledaren är Niklas Ekblad. De första dagarna och veckorna om läsåret kommer vi att bekanta oss med eftis handligssätt och vanor.

Dagsprogram:
– ca. 12-13.30 Läxläsning & lugn stund efter skoldagen.
– ca windows 7 업데이트 파일 다운로드. 13-14 Hälsosam mellanmål, utevistelse.
– ca. 14-15 Gymnastik (spel och lek i rörelse, skrinning mm. utevistelse alltid då det är möjligt)
– ca. 15-17 Utevistelse, läxläsning, pyssel, spel, hemgång.
Dagsprogrammet kan variera enligt läsordning och läxor. Vi bör ta till hänsyn barnens möjliga specialbehov t.ex 테이크미. angående vila och utevistelse.

Eftis mobilnummer är 0400 268 330. Ring/meddela per sms alla dagliga ärenden, som frånvaron och hemgångstider. Telefonen är på må-fre kl. 12.00-17.00.

Mattlidens skolas elever kommer att promenera till eftis längs med gångvägen som går under bron och via rondellen Download illustration cs2. Under det här läsåret kommer eleverna att sluta skoldagen samtidigt kl.12 på måndagar, onsdagar och fredagar samt kl. 13 på tisdagar och torsdagar. Vi kommer att möta barnen vid rondellen enligt dessa tider. På det sättet kan vi säkra barnens förflyttning till eftis och lära dem hur man fungerar rätt i trafiken 어린이날 노래 mp3.

Om ert barn slutar skoldagen någon annan tid än ovan, har vi tyvärr inte möjlighet att möta honom/henne. Därför kan det vara bra att öva rutten från skola till eftis även tillsammans med föräldrarna.

Vi använder en uppföljningslista, där vi sätter in barnens dagliga ankomsttider och hemgångstider.Meddela eftisledarna eller mig gärna under första skolveckan (eller genast efter att ni fått läsordningen) när ert barn kommer att sluta skoldagarna om tiden avviker från ovannämnda gemensamma tider 델루나 10화. På det sättet är vi beredda på att barnen kommer  en viss tid. Vi kommer att ringa föräldrarna ifall barnet inte har kommit till eftis enligt tidtabellen och att vi inte har fått meddelande om det. Vi behöver veta hur barnen går hem från eftis och det frågas i barnens infoblankett som ska lämnas in före skolans början.

Mellanmålet serveras graderat i små grupper mellan kl Hand the guest 9. 12.30-14.30. beroende på när barnet har slutat skoldagen. Eftis har en skild blankett på de matallergier som ni meddelat mig i informationsblanketten. Mellanmålet innehåller dagligen råg- och fullkornsbröd, margarin, skinka och ost, frukt/bärsoppa/yoghurt ochsaft.

Det är bra att ha med sig lämplig klädsel för utegymnastik 스펀지. Hatt/keps behövs redan på hösten. Vi är överlag ganska mycket utomhus, vilket är bra att komma ihåg då man väljer klädsel.

Det är bra att göra läxorna i eftis. Ifall ni inte ändå vill att era barn gör sina läxor i eftis, meddela eftisledarna om det. Barnen får alltid hjälp med läxorna ifall de behöver Download the iTunes podcast.

Deltidsvården slutar kl.15.00. Barnet bör hämtas före det eller så ska man komma överens om hur barnet går hem. Heldagsvården pågår till kl.17.00.

Esbo stad har försäkrat barnen. Försäkringen täcker olycksfall som hänt på resan från skola till eftis, under eftistiden och på resan från eftis kortaste vägen hem.

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av eftisplats gör du via email till Kim Wollsten eller via Wilma (Ansökningar och beslut). Ändringarna träder i kraft efter följande hela kalendermånad, dvs. om du meddelar om ändring av verksamhetstid 15.3 träder den i kraft 1.5.

Om barnet äger en mobiltelefon bör den bevaras ljudlös i ryggsäcken under eftistiden. Överlag ska föräldrarna vara medvetna om att all kontakt med barnen sker via ledarnas eftistelefon.

Om det kommer ändringar i era kontaktuppgifter under läsåret, så ber jag er meddela om ändringarna så fort som möjligt till adressen kim.wollsten(a)gmail.com