Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Milloin saan tietää lapseni iltapäivätoimintapaikasta? Saanko väliaikatietoja?
Iltapäivätoiminnan paikoista ei valmisteluvaiheessa anneta väliaikatietoja. Huoltaja saa päätöksen kotiin viimeistään kuukautta ennen koulun alkua.

2. Onko iltapäivätoimintaan jonotusjärjestelmää?
Iltapäivätoimintaan ei ole jonotusjärjestelmää. Vapautuvat paikat täytetään toimintaanottamisen perusteiden mukaisesti eli ensisijaisesti 1. luokan oppilaat ja erityisen tuen oppilaat.

3. Varmistuuko iltapäivätoimintapaikan saaminen, jos haen usealla lomakkeella kaikkiin alueen paikkoihin?
Ei varmistu. Hakeminen usealla lomakkeella aiheuttaa ylimääräistä selvitystyötä ja hidastaa hakemuksen käsittelyä. Yksi allekirjoitettu hakemus riittää.

4. Miksi lapseni sai paikan toisesta toimintapaikasta kuin mihin haimme?
Hakemaanne ryhmään oli enemmän hakemuksia kuin paikkoja. Kotiin postitetussa päätöksessä on kerrottu päätöksen perustelut.

5. Sain lapselleni kielteisen päätöksen. Voinko syksyllä vielä saada iltapäivätoimintapaikan?
Uutta hakemusta ei tarvitse jättää. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos paikka vapautuu.

6. Mitä eroa on paikan peruuttamisella ja irtisanomisella?
Kesällä tehtyjen päätösten osalta paikan peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti lukuvuoden alkuun mennessä. Peruutusilmoitus toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Hakuajan jälkeen tehdyissä päätöksissä peruuttaminen tulee tehdä 2 viikon kuluessa päätöksen saannista. Tämän jälkeen kysymyksessä on irtisanominen, jossa on yhden kalenterikuukauden irtisanomisaika.

7. Miten iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kesken toimintavuoden?
Irtisanomislomake löytyy Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan sivuilta sekä sen saa myös palveluntuottajalta. Lomake toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostin liitetiedostona iltapaivatoiminta(a)hel.fi . Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10., irtisanominen astuu voimaan 1.12. Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.

8. Voinko vaihtaa lapseni iltapäivätoimintapaikkaa toiseen ryhmään saatuani päätöksen tai kesken toimintavuoden?
Iltapäivätoimintapaikkaa ei pääsääntöisesti voi vaihtaa. Huoltaja voi irtisanoa paikan ja jättää uuden hakemuksen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua. Varmuutta uuden paikan järjestymisestä ei voida antaa. Jos lapsi saa uuden paikan, niin irtisanomisajan osalta huoltaja voi joutua maksamaan päällekkäistä asiakasmaksua.

9. Voiko toiminta-aikaa vaihtaa?
Toiminta-ajan muutoksista huoltajat sopivat suoraan palveluntuottajan kanssa.

10. Milloin voin hakea maksuhuojennusta?
Maksuhuojennusta voi hakea, kun ensimmäinen lasku on tullut kotiin. Huojennusta myönnetään samassa taloudessa asuvien tulojen perusteella. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ja maksuhuojennusperiaatteet ovat internetissä iltapäivätoiminnan osiossa. Maksuhuojennusta haetaan ohjeissa olevalla lomakkeella joka lukuvuodelle erikseen.